Vilkår kundeoplysninger


Indholdsfortegnelse


 1. Anvendelsesområde
 2. konklusion
 3. Tilbagetrækning
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. Ejendomsforbehold
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Indløse gavekort
 9. Gældende lov
 10. Alternativ Tvistbilæggelse


1) Anvendelsesområde1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "GTC") fra Wolfgang Mohr, der handler under "Mora-Racing" (i det følgende "sælger"), gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (herefter "kunde") med Sælger med hensyn til de varer, som sælgeren viser i sin onlinebutik. Inkluderingen af ​​kundens egne betingelser afvises hermed, medmindre andet er aftalt.1.2 Disse vilkår og betingelser gælder tilsvarende for kontrakter om levering af kuponer, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt.1.3 En forbruger i betydningen af ​​disse vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der afslutter en lovlig transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller deres uafhængige professionelle aktivitet. En iværksætter i betydningen af ​​disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, udøver deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.
2) Konklusion2.1 Produktbeskrivelserne i sælgerens onlinebutik repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgerens side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kunden.2.2 Kunden kan afgive tilbudet ved hjælp af den online ordreformular, der er integreret i sælgerens onlinebutik. Efter at have placeret de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, indsender kunden et juridisk bindende kontrakttilbud for varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. Kunden kan også indsende tilbuddet til sælgeren via telefon, e-mail, post eller online kontaktformular.2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage, • ved at sende kunden en skriftlig bekræftelse på ordre eller en ordrebekræftelse skriftligt (fax eller e-mail), og omfanget af den ordrebekræftelse til kunden er relevant, eller
 • ved at give kunden med de bestilte varer, hvor omfanget af den adgang af varer til kunden er relevant, eller
 • ved efter levering af hans instruks han kunden til at betale.


Hvis flere af ovennævnte alternativer er tilgængelige, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af ovennævnte alternativer finder sted først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter indgivelsen af ​​tilbudet af kunden at løbe og slutte med udløbet af den femte dag, som følger forsendelsen af ​​tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte periode, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.2.4 Hvis betalingsmetoden "PayPal Express" er valgt, behandles betalingen af ​​betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), underlagt PayPal - Brugsbetingelser, tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - på betingelserne for betalinger uden en PayPal-konto kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden vælger "PayPal Express" som betalingsmetode under onlinebestillingsprocessen, udsteder han også en betalingsordre til PayPal ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde erklærer sælgeren allerede accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på knappen, der fuldfører ordreprocessen.2.5 Ved afgivelse af et tilbud via sælgers onlinebestillingsformular gemmes kontraktens tekst af sælgeren, efter at kontrakten er indgået og sendt til kunden i tekstform (f.eks. E-mail, fax eller brev), efter at kunden har sendt sin ordre. Enhver yderligere levering af kontraktteksten fra sælgeren finder ikke sted. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgerens onlinebutik, inden han afgiver sin ordre, arkiveres ordredataene på sælgerens websted og kan tilgås gratis af kunden via hans adgangskodebeskyttede brugerkonto ved at give de tilsvarende loginoplysninger.2.6 Inden der afgives en bindende ordre via sælgers onlinebestillingsformular, kan kunden identificere mulige inputfejl ved nøje at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være browserens udvidelsesfunktion, ved hjælp af hvilken repræsentationen på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine poster som en del af den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.2.7 Det tyske og det engelske sprog er tilgængelige til indgåelse af kontrakten.2.8 Ordrebehandling og kontakt udføres normalt via e-mail og automatisk ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mail-adresse, han har angivet til behandling af ordren, er korrekt, så de e-mails, der sendes af sælgeren, kan modtages på denne adresse. Navnlig skal kunden ved brug af SPAM-filtre sikre, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller tredjeparter bestilt af sælgeren til at behandle ordren, kan leveres.
3) Tilbagetrækning3.1 Forbrugere har generelt en fortrydelsesret.3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten kan findes i sælgerens annulleringspolitik.4) Priser og betaling4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser samlede priser, der inkluderer lovpligtig moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger, der opstår, specificeres særskilt i den respektive produktbeskrivelse.4.2 I tilfælde af leverancer til lande uden for EU kan der opstå yderligere omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal bæres af kunden. Disse inkluderer f.eks. Omkostninger til pengeinstitutters overførsel af penge (f.eks. Overførselsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. Told). Sådanne omkostninger kan også opstå i forbindelse med overførsel af midler, hvis leveringen ikke sker til et land uden for Den Europæiske Union, men kunden foretager betalingen fra et land uden for Den Europæiske Union.4.3 Betalingsmulighederne meddeles kunden i sælgerens onlinebutik.4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betaling straks efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.4.5 Ved betaling ved hjælp af en af ​​de betalingsmetoder, der tilbydes af PayPal, behandles betalingen af ​​betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), underlagt PayPal - Brugsbetingelser, tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - på betingelserne for betalinger uden en PayPal-konto kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.4.6 Når du vælger betalingsmetoden "PayPal Credit" (afbetaling via PayPal), tildeler sælgeren sit betalingskrav til PayPal. Inden PayPal accepterer sælgerens tildelingserklæring, foretager PayPal en kreditkontrol ved hjælp af de leverede kundedata. Sælgeren forbeholder sig ret til at nægte kunden betalingsmetoden "PayPal Credit" i tilfælde af et negativt testresultat. Hvis betalingsmetoden "PayPal Credit" er godkendt af PayPal, skal kunden betale fakturabeløbet til PayPal i henhold til de betingelser, der er angivet af sælgeren, som meddeles ham i sælgerens onlinebutik. I dette tilfælde kan han kun betale PayPal med gældsafgivende virkning. Selv i tilfælde af fordeling af krav forbliver sælgeren imidlertid ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. B. om varerne, leveringstid, forsendelse, retur, reklamation, tilbagekaldelseserklæring og retur eller kreditnota.4.7 Hvis du vælger en af ​​de betalingsmetoder, der tilbydes af betalingstjenesten "Shopify Payments", behandles betalingen af ​​betalingstjenesteudbyderen Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "Stripe"). De individuelle betalingsmetoder, der tilbydes via Shopify Payments, meddeles kunden i sælgerens onlinebutik. For at behandle betalinger kan Stripe bruge andre betalingstjenester, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan informeres særskilt om. Yderligere oplysninger om "Shopify Payments" findes på Internettet på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.4.8 Hvis betalingsmetoden "PayPal-faktura" er valgt, tildeler sælgeren sit betalingskrav til PayPal. Inden PayPal accepterer sælgerens tildelingserklæring, foretager PayPal en kreditkontrol ved hjælp af de leverede kundedata. Sælgeren forbeholder sig ret til at nægte kunden betalingsmetoden "PayPal-faktura" i tilfælde af et negativt testresultat. Hvis betalingsmetoden "PayPal-faktura" er tilladt af PayPal, skal kunden betale fakturabeløbet til PayPal inden for 30 dage efter modtagelsen af ​​varerne, medmindre PayPal har angivet en anden betalingsperiode. I dette tilfælde kan han kun betale PayPal med gældsafgivende virkning. Selv i tilfælde af tildeling af krav forbliver sælgeren imidlertid ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. B. om varerne, leveringstid, forsendelse, retur, reklamation, tilbagekaldelseserklæring og retur eller kreditnota. Derudover gælder de generelle brugsbetingelser for brug af køb på konto fra PayPal, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.4.9 Hvis betalingsmetoden "PayPal-direkte debitering" er valgt, indsamler PayPal fakturabeløbet fra kundens bankkonto, efter at et SEPA-direkte debiteringsmandat er udstedt, men ikke inden udløbet af perioden for forudgående information på vegne af sælgeren. Forhåndsinformation ("Pre-Notification") er enhver kommunikation (f.eks. Faktura, politik, kontrakt) til kunden, der annoncerer en debet via SEPA-direkte debitering. Hvis direkte debitering ikke indløses på grund af utilstrækkelige midler på kontoen eller på grund af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden modsætter sig direkte debitering, selvom han ikke er berettiget til det, skal kunden bære de gebyrer, som den respektive bank har afholdt, hvis han er ansvarlig for dette .
5) Forsendelse vilkår5.1 Levering af varer finder sted på forsendelsesruten til den leveringsadresse, der er specificeret af kunden, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, afgørende.5.2 Varer, der leveres af en speditør, leveres "gratis curbside", dvs. op til den offentlige curbside nærmest leveringsadressen, medmindre andet er angivet i forsendelsesoplysningerne i sælgerens onlinebutik, og medmindre andet er aftalt.5.3 Hvis levering af varerne mislykkes af grunde, som kunden er ansvarlig for, bærer kunden de rimelige omkostninger, som sælgeren har afholdt. Dette gælder ikke med hensyn til forsendelsesomkostningerne, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret. For returomkostningerne gælder bestemmelserne i sælgerens afbestillingspolitik, hvis kunden udøver sin fortrydelsesret.5.4 I tilfælde af selvindsamling underretter sælgeren først kunden via e-mail om, at de varer, han har bestilt, er klar til afhentning. Efter at have modtaget denne e-mail kan kunden afhente varerne i sælgerens hovedkvarter efter konsultation med sælgeren. I dette tilfælde vil der ikke blive opkrævet nogen forsendelsesomkostninger.5.5 Kuponer gives til kunden som følger: • ved download
 • E-mail
 • med posten6) EjendomsforbeholdHvis sælgeren på forhånd, forbeholder han titlen til de leverede varer indtil fuld betaling af købesummen skyldte.


7) Ansvar for mangler (garanti)


7.1 Hvis den købte vare er defekt, gælder bestemmelserne om lovpligtigt ansvar for mangler.


7.2 Kunden bliver bedt om at klage til udbyderen over leverede varer med åbenbar transportskade og at informere sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans lovbestemte eller kontraktmæssige krav om mangler.
8) Indløse gavekort8.1 Kuponer, der kan købes via sælgerens onlinebutik (herefter "gavekort") kan kun indløses i sælgerens onlinebutik, medmindre andet er angivet i kuponen.8.2 Gavekort og resterende saldo på gavekort kan indløses ved udgangen af ​​det tredje år efter det år, hvor kuponen blev købt. Resterende kredit krediteres kunden indtil udløbsdatoen.8.3 Gavekort kan kun indløses inden bestillingsprocessen er afsluttet. Efterfølgende fakturering er ikke mulig.8.4 Kun én gavekort kan indløses pr. Ordre.8.5 Gavekort kan kun bruges til at købe varer og ikke til at købe yderligere gavekort.8.6 Hvis værdien af ​​gavekortet ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af ​​de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges for at afregne forskellen.8.7 Restbeløbet på et gavekort udbetales hverken kontant eller betales renter.8.8 Gavekortet kan overføres. Sælgeren kan med en udledende virkning foretage betalinger til den respektive ejer, der indløser gavekortet i sælgerens onlinebutik. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om den respektive ejers manglende tilladelse, juridiske inhabilitet eller manglende autorisation.9) Gældende lovFor alle juridiske forhold mellem parterne gælder Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning, med undtagelse af lovgivningen om international køb af løsøre. For forbrugerne gælder dette valg af lov kun i det omfang, at beskyttelsen ikke er tilbagekaldt af obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sin sædvanlige bopæl.
10) Alternativ Dispute Resolution10.1 EU-Kommissionen giver en platform til online tvistbilæggelse på Internettet under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odrDenne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår som følge af online købs- eller servicekontrakter, der involverer en forbruger.10.2 Sælgeren er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsudvalg.